572 - Národná prírodná rezervácia Sitno - Roháč veľký

 

vzad 572 - Národná prírodná rezervácia Sitno - Roháč veľký vpred
Národná prírodná rezervácia Sitno - Roháč veľký
Cena ministra za rok 2014 ( Najkrajšia známka roka - hárček )
Katalógové číslo: 572
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Dušan Kállay
Autor rytiny známky a hárčeka: František Horniak
Deň vydania: 10. 10. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Ochrana prírody: Národná prírodná rezervácia Sitno - Roháč veľký“ s nominálnou hodnotou 0,80 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 10. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku, ktorá vychádza na hárčeku s dvomi rôznymi známkami, vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Rozmery známky sú 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku).
Na poštovej známke je stvárnený Roháč veľký, resp. obyčajný (Lucanus cervus), ktorý je naším najväčším a najmohutnejším chráneným chrobákom. Na hárčeku sú zobrazené chrobáky doplnené motýľmi, a to na pozadí vrstevnicovej mapy Sitna.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Banská Štiavnica na pečiatke. Na FDC je kresba dvojice roháčov v ich prírodnom prostredí. Motívom FDC pečiatky je Roháč veľký. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. Dušan Kállay, akad. mal. Autorom oceľorytiny poštovej známky, hárčeka, ako aj FDC je František Horniak.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014