574 - Dejiny colníctva

 

vzad 574 - Národná prírodná rezervácia Sitno - Nosorožtek obyčajný vpred
Dejiny colníctva
Katalógové číslo: 574
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Jančovič
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 6. 11. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 90 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Jančovič
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Jančovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 300 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Dejiny colníctva“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 6. 11. 2014 až do skončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s tromi známkami.
Motívom poštovej známky je averz a reverz strieborného poldenára západofranského kráľa Karola Prostého z rokov 898 – 929. Poldenár bol vyrazený mincovňou Bledonis, lokalizovanou vo francúzskom meste Lons-le-Saunier. Minca bola nájdená v roku 1965 na Martinskom vrchu v Nitre pri výskume základov Kostola sv. Martina. Archeologický nález súvisí s obchodnými stykmi a colnou praxou pri vývoze a dovoze tovarov, o ktorých sa píše v Raffelstettenskom colnom poriadku zo začiatku 10. storočia (Inquisitio de Theloneis) aj v súvislosti s územím Veľkej Moravy a Moravanmi.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Bratislava. Motívom FDC pečiatky je kaligrafická značka východofranského kráľa Ľudovíta Dieťaťa zobrazená v Raffelstettenskom colnom poriadku, ktorý sa zachoval len vo forme opisu zo začiatku druhej polovice 13. storočia. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof., akad. mal. Robert Jančovič. Autorom oceľorytiny poštovej známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014