575 - Vianoce 2014: Narodenie – vitráže obdobia romantizmu

 

vzad 575 - Vianoce 2014: Narodenie – vitráže obdobia romantizmu vpred
Vianoce 2014: Narodenie – vitráže obdobia romantizmu
Katalógové číslo: 575
Autor výtvarného návrhu známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 14. 11. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianoce 2014: Narodenie – vitráže obdobia romantizmu“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 14. 11. 2014 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami (obohatené vôňou „cyprusu“), na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 prítlačovými kupónmi a na celinovej pohľadnici (registračné číslo 013 CP 575/14). Prítlač na kupónoch je venovaná 25. výročiu prinesenia Betlehemského svetla na Slovensko.
Námetom poštovej známky je detail vitráže s motívom Panny Márie s dieťaťom a sv. Ignáca z Loyoly, ktorá sa nachádza v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Chynoranoch. Celá vitráž je zobrazená na celinovej pohľadnici.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom obce Chynorany s motívom uvedenej vitráže ako na poštovej známke. Námetom FDC pečiatky je kompozícia kresťanských symbolov, ktorými sú srdce, kríž a tŕňová koruna. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom grafickej úpravy poštovej známky, ako aj výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka. Rytcom prítlače na FDC je František Horniak.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014