576 - Vianočná pošta 2014

 

vzad 576 - Vianočná pošta 2014 vpred
Vianočná pošta 2014
Katalógové číslo: 576
Autor výtvarného návrhu známky: Anastázia Lakatošová
Grafická úprava známky: Adrian Ferda
Deň vydania: 13. 11. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Viktória Kraslanová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Leila Alexandra Paálová
Grafická úprava FDC a FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: Kasico a. s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianočná pošta 2014“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 13. 11. 2014 až do ukončenia platnosti.
Motívom poštovej známky je kresba snehuliaka od osemročnej Anastázie Lakatošovej.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Rajecká Lesná. Námetom prítlače na FDC je kresba v podobe dvoch snehuliakov od šesťročnej Viktórie Kraslanovej. Motívom FDC pečiatky je anjel, ktorého nakreslila sedemročná Leila Alexandra Paálová. Uvedené kresby boli vybrané z kresieb zaslaných Pošte Ježiškovi, organizovanej Slovenskou poštou v roku 2013.
Autorom grafickej úpravy známky, FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda. FDC vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014