577- UMENIE: Alojz Stróbl (1856 – 1926)

 

vzad 577 - UMENIE: Alojz Stróbl (1856 – 1926) vpred
UMENIE: Alojz Stróbl (1856 – 1926)
Cena ministra za rok 2014 ( Najlepší výtvarný návrh - hárček )
Katalógové číslo: 577
Autor líniovej rozkresby známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Rytec známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 25. 11. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 54,4 x 44,4 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Alojz Stróbl (1856 – 1926)“ s nominálnou hodnotou 1,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 25. 11. 2014 až do ukončenia platnosti.
Námetom poštovej známky je bronzová socha „Zhasínajúci jeleň“ z roku 1905 od Alojza Stróbla. Známku rozmerov 54,4 x 44,4 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila v hárčekovej úprave technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Kráľova Lehota. Motívom prítlače je Stróblova socha „Ranený diviak“ z roku 1902. Na FDC pečiatke je zobrazená kresba, ktorej podkladom bola socha „Naša matka“, taktiež od A. Stróbla. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj oceľorytiny poštovej známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014