vzad 578 - UMENIE: Peter Michal Bohúň (1822 – 1879) vpred
UMENIE: Peter Michal Bohúň (1822 – 1879)
Cena ministra za rok 2014 ( Najlepšia rytina )
Katalógové číslo: 578
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 25. 11. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Rytec FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Peter Michal Bohúň (1822 – 1879)“ s nominálnou hodnotou 1,30 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 25. 11. 2014 až do ukončenia platnosti.
Námetom poštovej známky je portrét umelcovej manželky Žofie so zátiším kvetov. Známku rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami.
Súčasne s poštovou známkou sa vydáva obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Liptovský Mikuláš. Motívom prítlače je dielo P. M. Bohúňa „Slováci z hornej Oravy“ zo zbierok SNG. Námetom FDC pečiatky je ľudový motív. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj oceľorytiny poštovej známky a FDC je František Horniak.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014