579 - Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)

 

vzad 579 - Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)
Katalógové číslo: 579
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Marianna Žálec Varcholová
Rytec známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 5. 12. 2014
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 37,4 x 52,9 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marianna Žálec Varcholová
Rytec FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marianna Žálec Varcholová
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Severín Zrubec (1921 – 2011)“ s nominálnou hodnotou 0,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 12. 2014 až do ukončenia platnosti.
Známku rozmerov 37,4 x 52,9 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. na tlačových listoch s 15 známkami s postrannými kupónmi. Poštová známka je koncipovaná ako lichobežník s dvoma trojuholníkovými kupónmi. Na známke dominuje portrét Severína Zrubca, významného člena Zväzu slovenských filatelistov s jeho autogramom. Do pravého kupónu zasahuje vyobrazenie jeho prvej zlatej medaily získanej na Svetovej výstave PRAGA 1962, do ľavého kupónu zasahuje logo Spoločenstva Sv. Gabriel, ktorého bol spoluzakladateľom.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Lúčnica nad Žitavou. Motívom prítlače je celina (J. Fándly, 1991), vydaná Zväzom slovenských filatelistov a zaslaná na jeho adresu, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Múzea knižnej kultúry v Trnave. Motívom FDC pečiatky je motív zúbkovania poštových známok. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorkou výtvarných diel emisie je Mgr. art. Mariana Žálec Varcholová a autorom oceľorytiny poštovej známky a FDC je Mgr. art. Ľubormír Žálec, ArtD.

 
 
Obsah 1993-2014
Rok 2014