580 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie – Mauzóleum Andrášiovcov vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska - Krásnohorské Podhradie – Mauzóleum Andrášiovcov
Katalógové číslo: 580
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Autor rytiny známky: Jozef Česla
Deň vydania: 2. 1. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Krásnohorské Podhradie - Mauzóleum Andrášiovcov“ s nominálnou hodnotou 1,15 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2.1.2015 až do ukončenia platnosti.
Známku rozmerov 22 × 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami. Námetom poštovej známky je unikátna secesná pamiatka, mauzóleum rodiny Andrášiovcov (neďaleko hradu Krásna Hôrka), ktorú dal postaviť gróf Dionýz Andráši pre svoju manželku Františku Hablavcovú.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Krásnohorské Podhradie. Motívom prítlače na FDC je portál nad vstupnými dverami s rodovým erbom, orlami, géniami s fakľami a s Dionýzovým mottom „Non videri sed esse“ (Nie zdať sa, ale byť). Na FDC pečiatke je znázornený detail z bronzových dvier mauzólea, ktorým je levia hlava s kruhovým klopadlom. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič. Autorom ryteckého prepisu známky, ako aj FDC je Mgr. art. Jozef Česla.

 
 
Obsah
Rok 2015