previous 581 - Známka s personalizovaným kupónom: Valentínske blahoželanie vpred
Známka s personalizovaným kupónom: Valentínske blahoželanie
Katalógové číslo: 581
Autor výtvarného návrhu známky: Adrian Ferda
Deň vydania: 30. 1. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 220 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Adrian Ferda
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Známka s personalizovaným kupónom: Valentínske blahoželanie“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L. 2. 01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 30. 1. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 prítlačovými kupónmi. Na personalizovanom kupóne známky je propagované 50. výročie založenia Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.
Motívom poštovej známky je obrázkový QR kód v tvare srdca, ktorý obsahuje link na videoklip skupiny Elán Čakám Ťa láska, z debutového albumu Ôsmy svetadiel.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motív prítlače na FDC stvárňuje zaľúbený pár v objatí, ktorého dizajn je odvodený zo štruktúry QR kódu. Námetom FDC pečiatky je srdce, stvárnené taktiež v dizajne QR kódu. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom výtvarných návrhov poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda.

 
 
Obsah
Rok 2015