previous 582 - Osobnosti: 400. výročie narodenia Štefana Pilárika (1615 – 1693) vpred
Osobnosti: 400. výročie narodenia Štefana Pilárika (1615 – 1693)
Katalógové číslo: 582
Autor výtvarného návrhu známky: Adrian Ferda
Autor líniovej rozkresby portrétu známky: Jozef Česla
Deň vydania: 6. 2. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 40 x 30 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Adrian Ferda
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: Oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: 400. výročie narodenia Štefana Pilárika (1615 – 1693)“ s nominálnou hodnotou 0,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 6. 2. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 40 x 30 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je dobový portrét evanjelického kňaza, poeta a prozaika barokového obdobia Štefana Pilárika na pozadí textov z jeho knihy modlitieb Favus distillans (Levoča 1648) zo zbierky Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Očová. Na FDC je použitý motív ilustrácie, taktiež z knihy modlitieb Favus distillans od Š Pilárika. Motívom FDC pečiatky je Pilárikov monogram prevzatý z dobového rukopisu. FDC vytlačila technikou oceľotlače tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Adrian Ferda. Autorom líniovej rozkresby portrétu známky a rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla

 
 
Obsah
Rok 2015