583 - Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898 – 1961)

 

previous 583 - Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898 – 1961) vpred
Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898 – 1961)
Katalógové číslo: 583
Autor výtvarného návrhu známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 6. 3. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898 – 1961)“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 6. 3. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je dielo významného slovenského výtvarníka Karola Ondreičku s názvom „Hlava Krista“ z roku 1940.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom ilustrácie na FDC je Ondreičkove dielo z polovice tridsiatych rokov 20. storočia s názvom „Pod krížom“. Motívom FDC pečiatky sú iniciály Karola Ondreičku. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom výtvarných návrhov poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.

 
 
Obsah
Rok 2015