previous 584 - Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP vpred
Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP
Katalógové číslo: 584
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Deň vydania: 16. 3. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 30 x 40 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP“ s nominálnou hodnotou 1,15 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 16. 3. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 30 x 40 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Použité motívy na poštovej známke (tvár dieťaťa, červené krvinky, klíčiaca tráva) symbolizujú nádej na uzdravenie.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Na FDC je stvárnený motív odoberania kostnej drene z časti ľudského tela a námetom FDC pečiatky je štylizovaná detská tvár. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom výtvarných návrhov poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je doc., akad. mal. Igor Benca.

 
 
Obsah
Rok 2015