previous 585 - Šport: Vladimír Dzurilla (1942 – 1995) vpred
Šport: Vladimír Dzurilla (1942 – 1995)
Katalógové číslo: 585
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Igor Benca
Deň vydania: 31. 3. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 210 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Šport: Vladimír Dzurilla (1942 – 1995)“ s nominálnou hodnotou 0,80 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 31. 3. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi v polygrafickej úprave tzv. tete-beche (protistojné dvojice poštových známok a kupónov).
Na poštovej známke je zobrazený legendárny hokejový brankár Vladimír Dzurilla v typickom brankárskom postoji s ochrannou maskou na tvári. Na kupóne je stvárnený jeho portrét.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je Dzurilla zobrazený pred bránkou pri chytaní puku. Námetom FDC pečiatky je kresba základného brankárskeho postoja. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je doc. akad. mal. Igor Benca.

 
 
Obsah
Rok 2015