previous 586 - Technické pamiatky: 498.104 Albatros vpred
Technické pamiatky: 498.104 Albatros
Katalógové číslo: 586
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Makar
Autor rytiny známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 17. 4. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 x 26.5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Makar
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Makar
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 700 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: 498.104 Albatros“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 17. 4. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je parný rušeň 498.104 Albatros.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Námetom prítlače na FDC je technický výkres parného rušňa vo forme vertikálneho rezu jeho prednej časti a motívom FDC pečiatky je koleso rušňa. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Mgr. art. Robert Makar, ArtD. Autorom líniovej rozkresby a rytiny poštovej známky, ako aj FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

 
 
Obsah
Rok 2015