previous 587 - Technické pamiatky: Parná lokomotíva 464.001 vpred
Technické pamiatky: Parná lokomotíva 464.001
Katalógové číslo: 587
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Komáček
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 17. 4. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 x 26.5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Komáček
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Komáček
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 700 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Parná lokomotíva 464.001“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 17. 4. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Na poštovej známke je zobrazená Parná lokomotíva 464.001, ktorá je známa pod názvom „Ušatá“ kvôli dominantným plechovým chráničom umiestneným v prednej časti lokomotívy.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Prievidza. Námetom prítlače na FDC je rušeň vychádzajúci z tunela a motívom FDC pečiatky je symbol železnice v tvare okrídleného kolesa rušňa. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Komáček. Autorom líniovej rozkresby a rytiny poštovej známky, ako aj FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah
Rok 2015