previous 588 - EUROPA 2015: Staré hračky vpred
EUROPA 2015: Staré hračky
Katalógové číslo: 588
Autor výtvarného návrhu známky: Marianna Žálec Varcholová
Deň vydania: 5. 5. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 x 26.5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marianna Žálec Varcholová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marianna Žálec Varcholová
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „EUROPA 2015: Staré hračky“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami.
Na poštovej známke je zobrazená tradičná hračka z gemerského regiónu (Kyjatice) – drevený koník, ktorý sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea (Múzea bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý kameň).
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je ďalšia tradičná detská hračka – kohútik na kolieskach z toho istého múzea a regiónu. Motív FDC pečiatky tvorí ľudový ornament prevzatý z výzdoby uvedených hračiek. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorkou výtvarných návrhov emisie je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.

 
 
Obsah
Rok 2015