previous 589 - Deň víťazstva nad fašizmom vpred
Deň víťazstva nad fašizmom
Katalógové číslo: 589
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Jančovič
Deň vydania: 8. 5. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 39 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Jančovič
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Jančovič
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň víťazstva nad fašizmom“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 8. 5. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 39 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je najznámejší symbol porážky nacizmu, a to vztýčenie sovietskej vlajky na budove Ríšskeho snemu v Berlíne. Súčasne je vydaná aj obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je alegória víťazstva v podobe ženskej figúry doplnená letristickou variáciou slova „MIER“ v rôznych svetových jazykoch, ktorej detail tvorí aj motív FDC pečiatky. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. akad. mal. Robert Jančovič. Autorom líniovej rozkresby a rytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah
Rok 2015