previous 590 - 550. výročie založenia Academie Istropolitany vpred
550. výročie založenia Academie Istropolitany
Katalógové číslo: 590
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Dušan Kállay
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Autor rytiny poštovej známky: František Horniak
Deň vydania: 26. 6. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Náklad známok: 70 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Kállay
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: jednofarebná oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme hárčeka s jednou známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívy na známke a hárčeku pochádzajú z iluminovanej výzdoby dvoch súdobých kódexov z prostredia Bratislavskej kapituly. Motívom známky je iniciála z neznámeho františkánskeho rukopisu, pravdepodobne antifonára z roku 1494, ktorá sa v súčasnosti nachádza v majetku Mestského múzea v Bratislave. Alegorický výjav pisárskej dielne pozostáva z postavy sv. Františka s pisárom (notátorom) a neznámou donátorkou kľačiacou vedľa sv. Františka. Pozadie hárčeka tvorí rukopisná strana Bratislavského misála č. VII, ktorý pre kapitulu v roku 1489 napísal Lukáš Apáti (z Opatoviec), kanonik vezsprémskej a jágerskej kapituly. Kódex sa dodnes zachoval iba vo forme niekoľkých fólií v zbierkach Archívu mesta Bratislavy a Mestského múzea v Bratislave.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je neskorogotická iluminácia z Bratislavského antifonára III. s iniciálou L. Na FDC pečiatke je stvárnený motív iniciály s trúbiacimi anjelmi, prevzatý z iluminovaného rukopisu Graduale Posoniense. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je prof. Dušan Kállay, akad. mal. Autorom líniovej rozkresby a rytiny poštovej známky, ako aj FDC je František Horniak.

 
 
Obsah
Rok 2015