previous 591 - 200. výročie narodenia dona Bosca vpred
200. výročie narodenia dona Bosca
Katalógové číslo: 591
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Autor rytiny poštovej známky: František Horniak
Deň vydania: 14. 8. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Náklad známok: 120 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Karol Felix
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „200. výročie narodenia dona Bosca“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 14. 8. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 30,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vychádza vo forme upraveného tlačového listu so šiestimi známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Ústredným motívom poštovej známky je portrét dona Bosca (kňaz, vychovávateľ a zakladateľ Rádu saleziánov) na pozadí ceninového šrafovania s námetom kríža.
Motívom prítlače na FDC je patrónka dona Bosca – Panna Mária Pomocnica, ktorej monogram, prevzatý z rovnomennej baziliky postavenej donom Boscom v Turíne, tvorí námet FDC pečiatky. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Karol Felix. Autorom líniovej rozkresby a rytiny poštovej známky, ako aj FDC je František Horniak.

 
 
Obsah
Rok 2015