previous 592 - Bienále ilustrácií Bratislava 2015 vpred
Bienále ilustrácií Bratislava 2015
Katalógové číslo: 592
Autor grafickej úpravy známky s použitím diela od Dušana Kállaya: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 2. 9. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 40,0 x 40,0 mm
Náklad známok: 540 000 ks
   
Autor grafickej úpravy FDC s použitím diela od Dušana Kállaya: Vladislav Rostoka
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Autor grafickej úpravy pečiatky s použitím diela od Dušana Kállaya: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Bienále ilustrácií Bratislava 2015“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 9. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 40 x 40 mm vrátane perforácie vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 27 známkami. Známku vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je ilustrácia od prof. akad. mal. Dušana Kállaya z knihy Alica v krajine zázrakov (Lewis Carroll), ktorá získala Grand Prix na 9. ročníku Bienále ilustrácií Bratislava v roku 1983 (prof. D. Kállay je jediným slovenským ilustrátorom, ktorý získal najvyššie ocenenie tejto medzinárodne uznávanej súťaže ilustrácií detských kníh).
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívmi prítlače FDC a FDC pečiatky sú ďalšie detaily ilustrácií z knihy Alica v krajine zázrakov. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom grafickej úpravy emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka. Autorom líniovej roskresby a rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

 
 
Obsah
Rok 2015