previous 593 - Krásy našej vlasti: Súľovské skaly vpred
Krásy našej vlasti: Súľovské skaly
Katalógové číslo: 593
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 18. 9. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Karol Felix
Autor rytiny FDC: Martin Činovský
Autor výtvarného návrhu pečiatky: Karol Felix
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Krásy našej vlasti: Súľovské skaly“ s nominálnou hodnotou 0,80 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 18. 9. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky sú Súľovské skaly, ktoré sú geomorfologickým podcelkom Súľovských vrchov.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Súľov. Námetmi prítlače na FDC a FDC pečiatku sú ďalšie motívy zo Súľovských skál. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Karol Felix. Autorom líniovej rozkresby a rytiny poštovej známky ako aj FDC je doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.

 
 
Obsah
Rok 2015