previous 594 - Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava vpred
Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava
Katalógové číslo: 594
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Čapka
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 18. 9. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Čapka
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Autor výtvarného návrhu pečiatky: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 18. 9. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je Manínska tiesňava, ktorá je epigenetickým prielomom Súľovských vrchov vytvorených Manínskym potokom.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Považská Bystrica. Námetmi prítlače na FDC a FDC pečiatku sú ďalšie motívy z Manínskej tiesňavy. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Čapka. Autorom líniovej rozkresby a rytiny poštovej známky ako aj FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah
Rok 2015