previous 597 - Osobnosti: 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) vpred
Osobnosti: 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra (1815 – 1856)
Katalógové číslo: 597
Autor výtvarného návrhu známky: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 23. 10. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácií s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Autor výtvarného návrhu pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 500 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra (1815 – 1856)“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 23. 10. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.,
na tlačových listoch s 50 známkami.
Ústredným motívom poštovej známky je portrét jazykovedca - kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, novinára, filozofa, historika, pedagóga, básnika a vedúcej osobnosti slovenského národného života v období národného obrodenia, Ľudovíta Štúra.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Uhrovec. Motívom prítlače na FDC je alegorická kompozícia slobody ducha slovenského národa reprezentovaná rozpolenou skalou hradného brala na Devíne, z ktorej vyrastá človek vypúšťajúci sokolov. Námetom FDC pečiatky je rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah
Rok 2015