previous 599 - Vianočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898 – 1961) vpred
Vianočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898 – 1961)
Katalógové číslo: 599
Autor výtvarného návrhu známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 13. 11. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vladislav Rostoka
Autor výtvarného návrhu pečiatky: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianočné motívy v diele Karola Ondreičku (1898 – 1961)“ s nominálnou hodnotou 0,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 13. 11. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je dielo slovenského výtvarníka Karola Ondreičku „Horská Madona“ z roku 1939.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom ilustrácie na FDC je Ondreičkovo grafické dielo – exlibris s motívom Jezuliatka. Motívom FDC pečiatky je kaligrafický monogram K. Ondreičku. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Autorom grafickej úpravy poštovej známky FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
 
Obsah
Rok 2015