previous 600 - Vianočná pošta 2015 vpred
Vianočná pošta 2015
Katalógové číslo: 600
Autor výtvarného návrhu známky: kolektívne dielo detí výtvarného krúžku pri ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 13. 11. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 33,9 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: kolektívne dielo detí výtvarného krúžku pri ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Autor výtvarného návrhu pečiatky: kolektívne dielo detí výtvarného krúžku pri ZŠ Rozmarínová 1, Komárno
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianočná pošta 2015“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 13. 11. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 33,9 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je detská kresba vianočného kapra.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Rajecká Lesná. Námetom prítlače na FDC je kresba detských hláv a motívom FDC pečiatky je kresba zvončeka.
Všetky výtvarné návrhy emisie boli vybrané na základe súťaže organizovanej Slovenskou poštou v rámci projektu Vianočná pošta a sú kolektívnym dielom detí výtvarného krúžku pri ZŠ Rozmarínová 1 z Komárna. Autorom grafickej úpravy emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
 
Obsah
Rok 2015