previous 601 -UMENIE: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici vpred
UMENIE: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici
Katalógové číslo: 601
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 25. 11. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 54,4 mm x 44,4 mm
Náklad známok: 50 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Autor výtvarného návrhu pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici“ s nominálnou hodnotou 1,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 25. 11. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 54,4 x 44,4 mm vrátane perforácie (na šírku) vychádza vo forme hárčeka s jednou známkou. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je návrh Spolkového domu v Skalici od významného slovenského architekta obdobia secesie, Dušana Samuela Jurkoviča. Námetom hárčeka je súbor architektonických a výzdobných detailov z exteriéru a interiéru budovy vo výtvarnom prevedení od akad. mal. Rudolfa Cigánika.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Skalica. Motívom prítlače na FDC je portrét D. S. Jurkoviča. Námetom FDC pečiatky je detail výzdoby z interiéru budovy. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.  
 
Obsah
Rok 2015