previous 602 - UMENIE: Alfons Mucha – maľba z hotela Thermia Palace v Piešťanoch vpred
UMENIE: Alfons Mucha – maľba z hotela Thermia Palace v Piešťanoch
Katalógové číslo: 602
Autor líniovej rozkresby známky: František Horniak
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 25. 11. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 mm x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Autor rytiny FDC: František Horniak
Autor výtvarného návrhu pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Alfons Mucha – maľba z hotela Thermia Palace v Piešťanoch“
s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 25. 11. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke je zobrazený výrez s ústrednou postavou alegorického obrazu Alfonsa Muchu „Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia“. Celé dielo je zobrazené na okraji hornej časti tlačového listu. Originál maľby päťuholníkového tvaru sa nachádza vo výklenku nad vchodovými dverami reštaurácie hotela Thermia Palace v Piešťanoch.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Piešťany. Motívmi FDC a FDC pečiatky sú detaily z uvedenej maľby. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky v líniovej rozkresbe, FDC a FDC pečiatky, ako aj rytiny známky a FDC je František Horniak.  
 
Obsah
Rok 2015