previous 603 - Deň poštovej známky: Budova pošty Bratislava 1
Deň poštovej známky: Budova pošty Bratislava 1
Katalógové číslo: 603
Autor výtvarného návrhu známky a kupónov: Martin Činovský
Autor rytiny známky a kupónov: Martin Činovský
Deň vydania: 4. 12. 2015
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 1 050 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Autor výtvarného návrhu pečiatky: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks
   

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Budova pošty Bratislava 1“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 4. 12. 2015 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch po tridsať známok a po dvadsať kupónov oboch druhov. Na poštovej známke je zobrazený interiér listovej haly budovy hlavnej pošty Bratislava 1 (Námestie SNP č. 35). Motívy kupónov stvárňujú nárožie budovy pred a po prestavbe.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je bočný portál budovy hlavnej pošty Bratislava 1. Motívom FDC pečiatky je symbol pošty v tvare trúbky s bleskami, ktorý je umiestnený na viacerých sklenených tabuliach interiéru budovy. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky a kupónov je doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
 
 
Obsah
Rok 2015