604 - 25. výročie vzniku Policajného zboru vpred
25. výročie vzniku Policajného zboru SR
Katalógové číslo: 604
Autor výtvarného návrhu známky: Adrian Ferda
Deň vydania: 25. 1. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 30 x 30 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Adrian Ferda
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: Kasico a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „25. výročie vzniku Policajného zboru SR“ s označením nominálnej hodnoty T1 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 1. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L. 1. 01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 25. 1. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 30 x 30 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Na poštovej známke je zobrazený znak Policajného zboru Slovenskej republiky.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je letristické zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky vytvorené opakovaním textového reťazca 25. VÝROČIE VZNIKU POLICAJNÉHO ZBORU. Námetom FDC pečiatky je číslovka 25 umiestnená v centrálnej časti šípov znaku Policajného zboru. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Autorom výtvarných návrhov emisie je Adrian Ferda.
 
 
Obsah
Rok 2016