vzad 618 - Krásy našej vlasti: Herliansky gejzír vpred
Krásy našej vlasti: Herliansky gejzír
Katalógové číslo: 618
Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Autor rytiny známky: Martin Činovský
Deň vydania: 19. 9. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Náklad známok: 90 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Martin Činovský
Autor rytiny FDC: Martin Činovský
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Martin Činovský
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Krásy našej vlasti: Herliansky gejzír“ s nominálnou hodnotou 0,80 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 19. 9. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 27,2 × 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravenom tlačovom liste s 10 známkami. Námetom poštovej známky je vzácny studený gejzír, národná prírodná pamiatka patriaca medzi európske prírodné unikáty, stvárnený pri jeho vyvieraní. Na tlačovom liste je použité logo Technickej univerzity v Košiciach, keďže gejzír sa nachádza v Herľanoch, v jej areáli.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Herľany. Motívom prítlače na FDC je vyvierajúci gejzír a námetom FDC pečiatky tryska gejzíru. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna cenin Praha.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky a FDC je doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.
 
Obsah
Rok 2016