vzad 617 - 101. svetový kongres esperanta vpred
101. svetový kongres esperanta
Katalógové číslo: 617
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Deň vydania: 23. 7. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Tlačiareň FDC: Kasico a. s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „101. svetový kongres esperanta“ s nominálnou hodnotou 1,20 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 23. 7. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky sú ľudské tváre zobrazujúce vzájomnú komunikáciu a dorozumievanie sa medzi národmi sveta jedným jazykom, esperantom. Poštová známka sa vydáva pri príležitosti konania 101. svetového kongresu v Nitre.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC sú štyri postavy symbolizujúce štyri svetové kontinenty, ktoré zobrazujú aj vzájomné dorozumievanie sa medzi národmi jedným jazykom. Motívom FDC pečiatky je symbol kongresu. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je doc. akad. mal. Igor Benca.
 
Obsah
Rok 2016