vzad 621 - Ochrana prírody: NPR Šúr pri Svätom Jure – Papraď ostnatá vpred
Ochrana prírody: NPR Šúr pri Svätom Jure – Papraď ostnatá
Katalógové číslo: 621
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky a hárčeka: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 7. 10. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Náklad známok: 60 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Ochrana prírody: NPR Šúr pri Svätom Jure – Papraď ostnatá“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 7. 10. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 27,2 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na hárčeku spolu so známkami kat. č. 619 a kat. č. 620. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s viacfarebným ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky je Papraď ostnatá. Na hárčeku je znázornené bohaté rastlinstvo lesa spolu s textom NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA ŠÚR PRI SVÄTOM JURE.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Svätý Jur. Na FDC je zobrazená kresba Paprade ostnatej a motívom FDC pečiatky je jej detail. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
Obsah
Rok 2016