vzad 622 - Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005) vpred
Umenie: Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005)
Katalógové číslo: 622
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Autor líniovej rozkresby známky:: František Horniak
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 24. 10. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: František Horniak
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005)“ s nominálnou hodnotou 1,40 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 24. 10. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 4 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke je zobrazené dielo od Ester Šimerovej-Martinčekovej „Šachová kompozícia“ (1931), ktoré sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Liptovský Mikuláš. Motívom prítlače na FDC je dielo od E. Šimerovej-Martinčekovej „Ľudová madona“ (1948) zo zbierkového fondu Galérie mesta Bratislavy. Motívom FDC pečiatky je taktiež jedno z jej diel. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom grafickej úpravy poštovej známky je akad. mal. Vladislav Rostoka. Autorom líniových rozkrezieb poštovej známky a FDC, ako aj oboch rytín a výtvarného návrhu FDC pečiatky s použitím diela E. Šimerovej-Martinčekovej je František Horniak.
 
Obsah
Rok 2016