vzad 623 - Umenie: Maria Bartuszová (1936 – 1996) vpred
Umenie: Maria Bartuszová (1936 – 1996)
Katalógové číslo: 623
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Autor líniovej rozkresby známky:: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 24. 10. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácií s ofsetom
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „UMENIE: Maria Bartuszová (1936 – 1996)“ s nominálnou hodnotou 1,40 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 24. 10. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 44,4 x 54,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 4 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Na poštovej známke je zobrazené dielo od Marie Bartuszovej „Bez názvu“ (1985 – 1987)“, ktoré sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenskej národnej galérie.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Košice. Motívom prítlače na FDC je zobrazenie diela od M. Bartuszovej „Malý škrupinový reliéf“ (1985) zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie v Košiciach. Motívom FDC pečiatky je skica škrupinového motívu z pozostalosti umelkyne. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom grafickej úpravy poštovej známky je akad. mal. Vladislav Rostoka. Autorom líniových rozkrezieb poštovej známky a FDC, ako aj oboch rytín a výtvarného návrhu FDC pečiatky je Rudolf Cigánik.
 
Obsah
Rok 2016