vzad 624 - Vianočná pošta 2016 vpred
Vianočná pošta 2016
Katalógové číslo: 624
Autor výtvarného návrhu známky: Vaneska Peceková
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 11. 11. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Viktória Berkyová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Šimon Števula
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianočná pošta 2016“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 11. 11. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 × 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je detská kresba Troch kráľov od Vanesky Pecekovej zo Spojenej školy Komárno.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Rajecká Lesná. Motívom prítlače na FDC je kresba Betlehemu od Viktórie Berkyovej, taktiež zo Spojenej školy Komárno. Námetom FDC pečiatky je kresba vianočnej hviezdy s anjelikom, ktorej autorom je Šimon Števula zo Základnej školy Zlatníky. Všetky výtvarné návrhy tejto emisie boli vybrané z obrázkov detí na základe súťaže organizovanej Slovenskou poštou, a. s., v rámci projektu Vianočná pošta.
FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Autorom grafickej úpravy emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
Obsah
Rok 2016