vzad 625 - Vianoce 2016: Paličkovaná čipka vpred
Vianoce 2016: Paličkovaná čipka
Katalógové číslo: 625
Autor výtvarného návrhu známky: Mária Habardová
Autor grafickej úpravy známky: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 14. 11. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Vlasta Jursová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Iveta Žlnková
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Vianoce 2016: Paličkovaná čipka“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 14. 11. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je paličkovaná čipka anjela od autorky PhDr. Márie Habardovej.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je paličkovaná čipka snehovej vločky od autorky Vlasty Jursovej a námetom FDC pečiatky je paličkovaná čipka zvončeka od autorky Mgr. Ivety Žlnkovej. Všetky výtvarné návrhy emisie boli vybrané na základe súťaže klubov paličkovaných čipiek, ktorú organizovala Slovenská pošta, a. s. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorom grafickej úpravy emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
Obsah
Rok 2016