vzad 626 - Osobnosti: 100. výročie narodenia Františka Dibarboru (1916 – 1987)
Osobnosti: 100. výročie narodenia Františka Dibarboru (1916 – 1987)
Katalógové číslo: 626
Autor výtvarného návrhu známky: Ľubica Segečová
Deň vydania: 18. 11. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 40,0 x 30,0 mm
Náklad známok: 300 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Ľubica Segečová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ľubica Segečová
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: 100. výročie narodenia Františka Dibarboru (1916 – 1987)“ s nominálnou hodnotou 0,85 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 18. 11. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 40 x 30 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je detail tváre známeho slovenského herca Františka Dibarboru.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je portrét F. Dibarboru a motívom FDC pečiatky je jeho motto: „Ja že som smiešny?“. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Autorkou výtvarných návrhov emisie je Mgr. art. Ľubica Segečová.
 
Obsah
Rok 2016