vzad 627 - Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1
Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1
Katalógové číslo: 627
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Jozef Česla
Autor rytiny známky a kupónu: Jozef Česla
Deň vydania: 2. 12. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 1 050 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Jozef Česla
Autor rytiny FDC: Jozef Česla
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Jozef Česla
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Deň poštovej známky: Budova pošty Piešťany 1“ s nominálnou hodnotou 0,95 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 12. 2016 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 30 známkami a 30 kupónmi. Na poštovej známke je zobrazená národná kultúrna pamiatka - funkcionalistická budova pošty Piešťany 1, ktorá bola postavená podľa projektu prof. Ing. arch. Emila Belluša, DrSc. Táto známka uzatvára okruh poštových známok vydaných v roku 2016 s témou funkcionalizmu. Námetom kupónu je kresba busty E. Belluša, nachádzajúcej sa vo vestibule pošty.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Piešťany. Motívom prítlače na FDC je interiér pošty Piešťany 1 a námetom FDC pečiatky je pôdorys vstupnej haly pošty. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky, kupónu a FDC je Mgr. art. Jozef Česla.
 
Obsah
Rok 2016