628 - Kultúrne  dedičstvo  Slovenska:  SPU v Nitre vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre
Katalógové číslo: 628
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 9. 1. 2016
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 22,0 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Benca
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Benca
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre“ s nominálnou hodnotou 1,25 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 9. 1. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 22 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch so 100 známkami.
Na poštovej známke je zobrazená Aula maxima, najosobitejší z deviatich objektov areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Uvedený motív reprezentuje v emisnom rade Kultúrne dedičstvo Slovenska umelecký štýl modernizmus.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Nitra. Motívom prítlače na FDC je detail rebrovej klenby interiéru Auly maximy. Motívom FDC pečiatky je rozetový svorník nachádzajúci sa na strope vstupnej haly univerzity. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je doc. akad. mal. Igor Benca. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je František Horniak.
 
 
Obsah
Rok 2017