vpred
vzad 629 - Medzinárodná fyzikálna olympiáda
Medzinárodná fyzikálna olympiáda
Katalógové číslo: 629
Autor výtvarného návrhu známky: Zdeněk Netopil
Deň vydania: 10. 2. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 1 500 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Zdeněk Netopil
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Zdeněk Netopil
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Medzinárodná fyzikálna olympiáda“ s nominálnou hodnotou 1,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 10. 2. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 50 známkami.
Medzinárodná fyzikálna olympiáda sa prvýkrát konala v roku 1967 v Poľsku, kde vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia Marie Curie-Sklodowskej. Poštová známka je dielom akad. mal. Zdenka Netopila. Je na nej znázornený pohyb atómov v štylizovanej podobe. Týmto námetom sa autor inšpiroval aj pri tvorbe FDC pečiatky. Svetoznámu fyzičku zobrazil na ilustrácii obálky prvého dňa vydania, ktorú rytecky prepísal Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD. Domicil FDC pečiatky je Bratislava. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
 
 
Obsah
Rok 2017