vzad 630 - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom vpred
100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom
Katalógové číslo: 630
Autor úpravy výtvarného návrhu známky a hárčeka: Atelier Design & Etc. (Portugalsko)
Deň vydania: 13. 3. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 30,0 x 80,0 mm
Náklad známok: 80 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Ľubomír Žálec
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Ľubomír Žálec
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime: Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom“ s nominálnou hodnotou 1,60 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 13. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 30 x 80 mm vrátane perforácie (na výšku) je vydaná na hárčeku venovanom mariánskej úcte. Na hárčeku je časť procesie pútnikov nesúcich sochu Panny Márie, ktorá je zobrazená na známke. Na okraji hárčeka je umiestnené logo „storočnice“, pod ním symboly Fatimy, ktorými sú korunka sochy Panny Márie, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, sv. ruženec a dub zjavenia.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Na ilustrácii FDC sú zobrazení pastierikovia Hyacinta, František a Lucia s ovečkami a dub zjavenia. Pozadie ilustrácie tvorí zjavenie a Bazilika Panny Márie. Motívom FDC pečiatky je časť sochy Panny Márie Fatimskej s korunkou.
Hárček vytlačila technikou viacfarebného ofsetu a FDC technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Autorom úpravy výtvarného návrhu poštovej známky a hárčeka je Atelier Design & Etc. (Portugalsko). Autorom výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky, ako aj rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
 
 
Obsah
Rok 2017