vzad 631 - Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888) vpred
Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888)
Katalógové číslo: 631
Autor výtvarného návrhu známky: Rudolf Cigánik
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 17. 3. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Rudolf Cigánik
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888)“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 17. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 50 známkami.
Motívom poštovej známky je zobrazenie Jozefa Miloslava Hurbana podľa dobovej litografie E. Kaisera z roku 1849.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Beckov. Na FDC je zobrazená pečať prvej Slovenskej národnej rady, ktorej pozadie tvoria umelcom stvárnené reálie zo života J. M. Hurbana. Motívom FDC pečiatky je faksimile podpisu J. M. Hurbana ozdobené pierkom. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie, ako aj rytiny poštovej známky a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
 
Obsah
Rok 2017