vzad 632 - Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba vpred
Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba
Katalógové číslo: 632
Autor výtvarného návrhu známky: Marianna Žálec Varcholová
Deň vydania: 24. 3. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 700 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marianna Žálec Varcholová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marianna Žálec Varcholová
Tlačiareň FDC: Kasico, a. s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 24. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s.
Ústredným motívom poštovej známky je ľudová maľba pelikána, ktorý je v kresťanskej stredovekej a renesančnej symbolike symbolom sebaobetovanie Ježiša Krista. Motívy vajnorskej ľudovej maľby sú použité aj na ilustrácii FDC a FDC pečiatke. Maľby, pochádzajúce z kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, vytvorila skupina vajnorských žien, ornamenty v duchu tradičnej maľby predkreslila ľudová umelkyňa Hedviga Krištofičová. Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.
 
 
Obsah
Rok 2017