vzad 633 - Pocta obetiam holokaustu vpred
Pocta obetiam holokaustu
Katalógové číslo: 633
Autor výtvarného návrhu známky: Karin Uváčková
Deň vydania: 24. 3. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Sylvia Sabová
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Alena Mária Blažíčková
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Pocta obetiam holokaustu“ s nominálnou hodnotou 0,85 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 24. 3. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami. Poštová známka je vydaná pri príležitosti 75. výročia prvého transportu žien židovského pôvodu z územia Slovenska do Osvienčimu, ktorý odišiel z Popradu dňa 25. 3. 1942.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Poprad. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Výtvarné návrhy na poštovú známku, ilustráciu a pečiatku FDC vytvorili študentky Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, a to Karin Uváčková, výtvarný návrh poštovej známky, Sylvia Sabová, výtvarný návrh ilustrácie FDC a Alena Mária Blažíčková, výtvarný návrh pečiatky FDC. Autorom rytiny ilustrácie na FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

 
 
Obsah
Rok 2017