vzad 634 - Technické pamiatky: Oravská priehrada vpred
Technické pamiatky: Oravská priehrada
Katalógové číslo: 634
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Komáček
Autor rytiny známky: František Horniak
Deň vydania: 21. 4. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 1 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Komáček
Autor rytiny FDC: František Horniak
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Komáček
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Technické pamiatky: Oravská priehrada“ s nominálnou hodnotou 0,95 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 21. 4. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 x 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s, na tlačových listoch s 50 známkami. Motívom poštovej známky je pohľad na priehradný múr s elektrárňou.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Námestovo. Motívom prítlače na FDC je pohľad na vypúšťanie vody z Oravskej priehrady a námetom FDC pečiatky pôdorys Oravskej priehrady. FDC vytlačila technikou oceľotlače tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Komáček. Autorom rytiny poštovej známky a FDC je František Horniak.
 
 
Obsah
Rok 2017