vzad 635 - EUROPA: Hrady a zámky – Lietava vpred
EUROPA: Hrady a zámky – Lietava
Katalógové číslo: 635
Autor výtvarného návrhu známky: Marián Čapka
Deň vydania: 5. 5. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Náklad známok: 200 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Marián Čapka
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Marián Čapka
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „EUROPA 2017: Hrady a zámky - Lietava“ s nominálnou hodnotou 0,90 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami. Motívom poštovej známky je veduta hradu Lietava.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Lietava. Motívom prítlače na FDC je pohľad na hrad s vežou v popredí a kľúčovou strieľňou v spodnej časti. Námetom FDC pečiatky je pätka gotického rebra klenby z kaplnky hradu. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s., Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Marián Čapka.
 
 
Obsah
Rok 2017