vzad 636 - Známka s personalizovaným kupónom: Štátny motív vpred
Známka s personalizovaným kupónom: Štátny motív
Katalógové číslo: 636
Autor výtvarného návrhu známky: Adrian Ferda
Deň vydania: 2. 6. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 220 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Adrian Ferda
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Známka s personalizovaným kupónom: Štátny motív“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 6. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm, vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch s 8 známkami a 8 prítlačovými kupónmi.
Námetom poštovej známky je moderná výtvarná transkripcia štátneho znaku Slovenskej republiky s použitím motívov dominánt najväčších miest Slovenska Bratislavy a Košíc, reprezentujúcich západ a východ našej krajiny. Motívom kupónu je logo 25. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Námetom prítlače na FDC je motív mesta Banská Bystrica, ktorý reprezentuje centrálnu časť Slovenska. Motívom FDC pečiatky je hrad Devín. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s. Bratislava.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Adrian Ferda.
 
 
Obsah
Rok 2017