vzad 637 - Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879) vpred
Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879)
Katalógové číslo: 637
Autor výtvarného návrhu známky: Robert Brun
Autor rytiny známky: Ľubomír Žálec
Deň vydania: 7. 7. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 27,2 x 44,4 mm
Náklad známok: 400 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Robert Brun
Autor rytiny FDC: Ľubomír Žálec
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Robert Brun
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Andrej Radlinský (1817 – 1879)“ s nominálnou hodnotou 1,30 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 7. 7. 2017 až do ukončenia platnosti. Poštová známka rozmerov 27,2 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Motívom známky je portrét Andreja Radlinského, spracovaný na základe dobovej kresby českého umelca Jana Vilímka (1860 − 1938) zhotovenej vo Viedni a reprodukovanej v časopise Slovenské pohľady ako ilustrácia „Rozpomienok“ J. M. Hurbana, ktoré vychádzali na pokračovanie v rokoch 1886 − 1888. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Trnava. Motívom prítlače FDC obálky je logo Spolku sv. Vojtecha s figurálnym motívom prevzatým z pôvodnej pečate tohto spolku. Motív FDC pečiatky je kaligrafický motív knihy súvisiaci s vydavateľskou činnosťou Spolku sv. Vojtecha. FDC vytlačila technikou oceľotlače Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Robert Brun. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.
 
 
Obsah
Rok 2017