vzad 638 - Bienále ilustrácií Bratislava 2017 vpred
Bienále ilustrácií Bratislava 2017
Katalógové číslo: 638
Autor grafickej úpravy známky s použitím diela od Veroniky Klímovej: Vladislav Rostoka
Deň vydania: 4. 9. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 40,0 x 40,0 mm
Náklad známok: 350 000 ks
   
Autor grafickej úpravy FDC s použitím diela od Veroniky Klímovej: Vladislav Rostoka
Autor grafickej úpravy FDC pečiatky s použitím diela od Veroniky Klímovej: Vladislav Rostoka
Tlačiareň FDC: Kasico, a.s.
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Bienále ilustrácií Bratislava 2017“ s nominálnou hodnotou 0,50 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 4. 9. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 40 × 40 mm vrátane perforácie vytlačila technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 35 známkami.
Motívom poštovej známky je ilustrácia od Mgr. art. Veroniky Klímovej z knihy Hlbokomorské rozprávky, ktorá bola ocenená na 25. ročníku Bienále ilustrácií Bratislava 2015. Ilustrácie z uvedenej publikácie boli použité i na obálke prvého dňa a pečiatke FDC s domicilom Bratislava. Obálku vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico, a. s., Bratislava. Autorom grafickej úpravy emisie je akad. mal. Vladislav Rostoka.
 
 
Obsah
Rok 2017