vzad 639 - Šport: A. Kvašňák, V. Nedomanský, J. Torma vpred
Šport: A. Kvašňák, V. Nedomanský, J. Torma
Katalógové číslo: 639
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu: Igor Piačka
Deň vydania: 7. 9. 2017
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Náklad známok: 900 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Igor Piačka
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Šport: A. Kvašňák, V. Nedomanský, J. Torma“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 7. 9. 2017 až do ukončenia platnosti.
Poštová známka rozmerov 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vychádza vo forme tlačového listu s 25 známkami a 25 kupónmi rovnakého rozmeru. Vytlačila ju technikou viacfarebného ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Motívom poštovej známky, na pozadí pruhov slovenskej trikolóry, sú zobrazenia troch česko-slovenských športových legiend, Andreja Kvašňáka (futbal), Václava Nedomanského (hokej) a Júliusa Tormu (box) v charakteristických športových pózach. Na kupóne známky sú stvárnené ich portréty.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC. Uvedeným športovcom je venovaná aj prítlač na obálke prvého dňa. Motívom FDC pečiatky s domicilom Bratislava je symbolické podanie rúk. Obálku vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Igor Piačka a autorom rytiny FDC akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
 
Obsah
Rok 2017